Palaikų parvežimas iš užsienio

Ką reikia žinoti?

Valstybės parama mirusiojo palaikų parvežimui iš užsienio

Padėsime rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties: išrašysime sąskaitą faktūrą, kuri būtina, kreipiantis į savivaldybę dėl paramos, bei suteiksime kitą reikalingą informaciją.
Užsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą. Būtinos dvi sąlygos:


Mirusiojo ar žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, pretenduojantiems į finansinę valstybės paramą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių, t.y. visa savivaldybės skiriama finansinė parama negali viršyti [2646 EUR]

Sąvokos ir apibrėžimai

Autopsija – žmogaus palaikų tyrimas (skrodimas);
Balzamavimas – žmogaus palaikų apsaugojimas nuo irimo, taikant specialias medžiagas ir būdus;
Kremavimas – žmogaus palaikų deginimas specialiose krosnyse;
Lavoninė (morgas) – žmogaus palaikų laikino laikymo vieta;
Patologijos skyrius – struktūrinis asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinys, skirtas žmonių palaikams tirti, medicininei diagnozei nustatyti ar patvirtinti. Patologijos skyriaus patalpų įrengimą reglamentuojančios nuostatos taikomos ir Valstybiniam patologijos centrui;
Šaldykla – tai patalpa, kurioje sumontuotas specialus šaldymo įrenginys arba stovi specialūs šaldytuvai žmogaus palaikų laikymui;
Šarvojimo salė – stacionariai įrengtos laidotuvių biurų patalpos, skirtos įvairiems mirusio žmogaus apeiginiams veiksmams atlikti;
Teismo medicinos ekspertizės skyrius – struktūrinis teismo medicinos įstaigos padalinys, kuriame atliekami žmonių palaikų bei nukentėjusiųjų asmenų ekspertizė ir tyrimai medicininei diagnozei, mirties laikui, sužalojimų pobūdžiui nustatyti ar patvirtinti;
Žmogaus palaikai – mirusio žmogaus kūnas ar jo dalys;

 

Skambinkite mums visą parą

+370 650 73732

Mirusiojo parvežimas iš užsienio:

Padėsime gauti valstybės paramą 2646 EUR Lietuvos piliečio palaikų pargabenimui iš užsienio.

  • Susisieksime su atsakingomis instancijomis užsienyje ir pranešime Jums apie esamą padėtį.
  • Mums reikalingas įgaliojimas leidžiantis parvežti palaikus iš užsienio ir tvarkyti visus su tuo susijusius dokumentus, atstovauti visose institucijuose.
  • Per vieną dieną parengsime dokumentus palaikų parvežimui iš užsienio (nuo teismo leidimo). Gauname mirties liūdyjimą, leidimus ir kitus reikalingus dokumentus priklausomai nuo šalies.
  • Išvažiuoja du vairuotojai, kurie be sustojimo miegui optimaliai greitai pargabens mirusiji is užsienio Jūsų nurodytu adresu.
  • Papildomai galime paruošti palaikus atsisveikinimui: kūno nuprausimas, paruošimas, aprengimas, rūbai, karstas laidojimui ir kt.
  • Pateiksime visus reikalingus dokumentus valstybės paramai gauti, paaiškinsime kaip gauti paramą ir pateiksime informacinį gidą.